Back to contents

Sjeldne bivirkninger

Published: 15 November 2010

Problemer med skjelettet

Noen få personer som tar anti-HIV-legemidlet tenofovir (Viread, også i kombinasjonspillene Truvada og Atripla) og muligens proteasehemmere, har fått problemer med skjelettet.

I de aller fleste tilfellene hadde de også andre risikofaktorer for skjelettsykdommer. Legen vil ta blodprøver av deg for å kontrollere skjelettets tilstand. Slike prøver vil være spesielt viktige hvis du har andre risikofaktorer for problemer med skjelettet, f. eks. familiehistorie, kosthold, alder, kjønn, røyking og mangel på mosjon.

Laktisk acidose

Laktisk acidose er en alvorlig bivirkning av enkelte legemidler i NRTI-klassen. Bruk av legemidler som i størst grad forbindes med det, nemlig d4T og ddI, unngås i våre dager så langt det er mulig. Det kan også være en svært sjelden bivirkning av 3TC, abakavir og FTC.

Uttrykket laktisk acidose brukes til å beskrive høye nivåer av et stoff i blodet som kalles som kalles laktat. Laktat er et sluttprodukt av kroppens nedbrytning av sukker.

Initielle tegn og symptomer på laktisk acidose er symptomer i mage-tarmkanalen, f. eks. kvalme, oppkast, oppblåsthet, magesmerter og tap av appetitt, generell følelse av uvelhet og pusteproblemer. Disse symptomene kan selvsagt også oppstå av mange forskjellige grunner, men det er lurt å si fra til legen så snart som mulig hvis du får noen slike symptomer. Personer som har laktisk acidose kan ha hevelser og ømhet i leveren, og leverenzymverdier, som måles ved en leverfunksjonstest, kan være unormalt høye. Andre tegn som kan oppdages i laboratorietester inkluderer lavt bikarbonat, forhøyde laktatverdier og svekkelse av nyrefunksjonen.

Din rutinemessige HIV-omsorg vil innebære blodprøver som kan vise om du har risiko for å få denne svært sjeldne bivirkningen.

Bytte av behandling er ofte den beste måten å håndtere laktisk acidose på.

Pankreatitt

Pankreatitt er inflammasjon av pankreas (bukspyttkjertelen), og er en svært sjelden bivirkning av legemidler i NRTI-klassen. NRTI-legemidlet som oftest forbindes med pankreatitt er ddI, og bruk av dette legemidlet unngås i våre dager så langt det er mulig.

Personer med andre risikofaktorer for pankreatitt, særlig høyt alkoholkonsum og svært lave CD4-verdier har høyere risiko for å få pankreatitt hvis de bruker ddI. Personer som får HIV-behandling som inkluderer ddI, og samtidig behandling for hepatitt C, later i tillegg til å ha høyere risiko for å få pankreatitt.

Symptomer inkluderer kvalme, oppkast og smerte som kan være svært alvorlig i området hvor ribbena slutter seg sammen midt i brystet. Magen kan også være øm og smertefull når en tar på den. Hvis pankreas slutter å fungere som den skal kan det være at maten ikke fordøyes skikkelig, og det kan forårsake vekttap og diaré, som er lys i fargen og svært illeluktende pga ufordøyd fett.

Legen vil ta regelmessige blodprøver for å undersøke om du har risiko for å utvikle pankreatitt.

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.