Back to contents

Sikring mot bivirkninger

Published: 15 November 2010

For å hindre at HIV reproduserer seg, er det nødvendig å ta en kombinasjon av anti-HIV-legemidler som hver og én angriper viruset på en litt forskjellig måte. Disse legemidlene har en kraftig anti-HIV-effekt, men de kan også forårsake uønskede sekundære effekter, eller bivirkninger.

Det er ikke bare anti-HIV-legemidler som forårsaker bivirkninger - alle legemidler (også komplementær og alternative legemidler, som inkluderer såkalte ”naturmidler” og ”urtemedisiner”) kan ha uønskede sekundære effekter.

Hvert eneste anti-HIV-legemiddel som er i bruk i dag har vært gjennom flere år med forskning. Slik forskning innebærer blant annet kliniske studier med hundrevis, om ikke tusenvis, av pasienter med HIV. Slik klinisk utprøving utføres for å kunne være sikker på at midlene virker mot HIV, og at det er trygt å bruke dem. For at et legemiddel skal kunne godkjennes, må det påvises at fordelene ved å bruke det oppveier bivirkningene det forårsaker.

De fleste bivirkninger som kommer for en dag i kliniske studier er vanligvis ganske milde, for eksempel diaré, kvalme eller hodepine, og de er ofte forbigående. Selv milde bivirkninger kan imidlertid påvirke livskvaliteten, så det er viktig å ha kunnskap om risikoen for dem.

Enkelte ganger påvises mer alvorlige bivirkninger i kliniske studier og forskning. En spesielt alvorlig, til og med farlig bivirkning, kan være allergiske reaksjoner på et legemiddel. Disse forekommer imidlertid sjelden.

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.