Back to contents

Słowniczek

Published: 15 July 2010

Badanie kliniczne: Badanie z udziałem pacjentów, zwykle mające na celu sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa nowego leku.

CD4: Cząstka na powierzchni pewnych komórek, do których potrafi się przyłączyć HIV. Liczba komórek CD4 ozdzwierciedla stan system immunologicznego.

Inhibitor fuzji: Rodzina leków ARV, do której należy T-20.

Inhibitor integrazy: Rodzina leków ARV, do której należy m.in. raltegrawir

Inhibitor proteazy: Rodzina leków antyretrowirusowych, do której należą: atazanawir, darunawir, fosamprenawir, indinawir, lopinawir/ritonawir, nelfinawir, ritonawir, sakinawir oraz tipranawir.

Inhibitor wejścia: Rodzina leków ARV, do której należy marawirok.

Nadwrażliwość: Inne określenie alergii.

NNRTI: Nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy, rodzina leków antyretrowirusowych, do której należą: efawirenz, etrawiryna i newirapina.

NRTI: Nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy, rodzina leków antyretrowirusowych, do której należą: 3TC, abacawir, AZT, d4T, ddI i FTC.

Oporność: Szczep HIV lekooporny jest mniej wrażliwy na działanie jednego lub więcej leków ARV z powodu zmian w swojej strukturze.

Reakcjaalergiczna: Reakcja system immunologicznego na substancję (np. lek), która u większości osób nie powoduje takich objawów.

Skutek uboczny: Niepożądany efekt leczenia.

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.