Back to contents

Reakcje alergiczne

Published: 15 July 2010

Trzy leki antyretrowirusowe, przy których istnieje najwyższe ryzyko alergii to: abacawir (Ziagen, również w tabletkach kombinowanych, Kivexie i Trizivirze), newirapina (Viramune) oraz etrawiryna (Intelence).

Nadwrażliwość na abacawir

Uważa się, że u około 8% osób rozpoczynających terapię abacawirem wystąpi reakcja alergiczna na ten lek (często określana jako reakcja nadwrażliwości na abacawir). Wiąże się ona z genem o nazwie HLA-B*5701 i przed rozpoczęciem terapii abacawirem należy wykonać badanie krwi na obecność tego genu.

Jeśli wynik testu na obecność genów będzie pozytywny, nie powinieneś(aś) brać abacawiru ani żadnej z tabletek kombinowanych zawierających abacawir. A jeśli wynik testu jest negatywny, możesz rozpocząć przyjmowanie abacawiru, w przypadku wystąpienia gorączki, wysypki, nudności, wymiotów lub bólu brzucha, należy to natychmiast zgłosić lekarzowi, ponieważ wciąż istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej. Gdy przerwiesz terapię abacawirem z powodu reakcji alergicznej na lek, nie wolno Ci go już nigdy brać, gdyż w przeciwnym razie może to być bardzo niebezpieczne, a nawet grozić śmiercią.

Zaburzenia czynności wątroby spowodowane newirapiną

U niewielkiej liczby osób, które rozpoczęły przyjmowanie newirapiny, występują poważne zaburzenia czynności wątroby. Także i ta reakcja jest związana z występowaniem konkretnego genu. Aby zmniejszyć ryzyko reakcji alergicznej na ten lek, mężczyźni nie powinni rozpoczynać przyjmowania newirapiny, gdy liczba ich komórek CD4 wynosi powyżej 400, zaś kobiety gdy liczba ich komórek CD4 wynosi powyżej 250.

Inne leki, w tym antyretrowirusowe, mogą także, choć rzadko ma to miejsce, wywoływać reakcje alergiczne. Dlatego ważne jest, aby szybko zgłosić lekarzowi takie objawy, jak wysypka czy gorączka, lub ogólne złe samopoczucie wkrótce po rozpoczęciu przyjmowania nowego leku.

Nadwrażliwość na etrawirynę

U niewielkiej liczby osób przyjmujących etrawiriynę (Intelence) - należącą do NNRTI – wystąpiła wysypka pomiędzy trzecim a szóstym tygodniem przyjmowania leku. W najpoważniejszych przypadkach u pacjentów wystąpiła poważna reakcja skórna w postaci pęcherzy lub łuszczenia. Jest to rzadka ale poważna reakcja alergiczna, która może nawet prowadzić do śmierci.

W przypadkach nadwrażliwości, ciężkiej postaci wysypki towarzyszą zwykle inne objawy, m.in. gorączka, wycieńczenie, zapalenie spojówek, obrzęk twarzy, bóle mięśniowe lub stawowe albo oznaki niewydolności wątroby, czyli np. żółknięcie oczu, ciemny kolor moczu, nudności, wymioty lub wrażliwość poniżej żeber. W przypadku wystąpienia powyższych objawów, należy natychmiast udać się do lekarza.

Etrawiryna może też spowodować łagodną wysypkę w pierwszych tygodniach leczenia – takim wypadku warto się skontaktować z kliniką, by to monitorować. Gdy zdiagnozowana zostanie reakcja nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać podawanie etrawiryny i nie wolno jej ponownie przyjąć.

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.