Back to contents

Oppsummering

Published: 15 November 2010
  • HIV-behandling er svært effektiv og kan gi et langt og friskt liv, men anti-HIV-legemidler kan forårsake uønskede bivirkninger.
  • Meningen med HIV-behandling er at du skal bli bedre; du behøver ikke å holde ut med bivirkninger.
  • Det er ikke uunngåelig at du kommer til å oppleve bivirkninger, og hvis du får det er det ofte mulig å gjøre noe med det.
  • Noen anti-HIV-legemidler kan forårsake allergiske reaksjoner, og du vil få informasjon om hvilke symptomer du skal være på vakt overfor og hva du skal gjøre hvis du får dem.
  • Det er mest sannsynlig at du vil merke bivirkninger kort tid etter at du starter behandling med et nytt legemiddel, og disse blir vanligvis mildere eller helt borte med tiden.
  • Det er alltid lurt å si fra til legen om alle eventuelle bivirkninger du får.
  • Bivirkningene som forårsakes av de vanligste anti-HIV-legemidlene er normalt milde.

  • Vanlige bivirkninger er diaré, kvalme, oppkast, hodepine, utslett og tretthet. En kan vanligvis ta medisiner for å kontrollere disse.
  • Noen bivirkninger oppstår etter at du har tatt et legemiddel i flere måneder, eller til og med i flere år. Det vil tas prøver av deg for å undersøke disse, og det er alltid en god idé å si fra til legen om alle eventuelle uvanlige symptomer.

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.