Back to contents

Moment wystąpienia skutków ubocznych

Published: 15 July 2010

Niektóre skutki uboczne pojawiają się wkrótce po rozpoczęciu leczenia danym lekiem, gdy ciało przystosowuje się do nowego leku. Takie skutki uboczne często słabną, daje się je leczyć lub wręcz całkowicie znikają po kilku dniach, tygodniach lub miesiącach. Są często określane mianem krótkofalowych skutków ubocznych.

Inne skutki uboczne pojawiają sie dopiero po kilku miesiącach czy nawet latach leczenia danym lekiem i są to długofalowe środki uboczne.

Czasami leki powoduje skutki uboczne niestwierdzone w trakcie badań i ujawniają sie dopiero po zażyciu ich przez wiele osób w długim okresie. Warto poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach, by można było stwierdzić ich przyczynę i odpowiednio zareagować.

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.