Back to contents

Minder voorkomende bijwerkingen

Published: 14 July 2010

Botaandoeningen

Een zeer kleine groep mensen die behandeld werd met de hiv-remmer tenofovir (Viread, ook in de combinatiepillen Truvada en Atripla), maar die mogelijk ook proteaseremmers gebruikten, kregen last van botaandoeningen.

In bijna alle gevallen was er bij deze mensen sprake van andere risicofactoren voor botaandoeningen. Je hiv-behandelaar zal bloedtests uitvoeren om de toestand van je botten te monitoren. Deze tests zijn vooral belangrijk voor mensen met andere risicofactoren voor botaandoeningen, zoals erfelijkheid, eetpatroon, leeftijd, geslacht, roken en niet genoeg bewegen.

Lactische acidose

Een ernstige bijwerking van een aantal hiv-remmers van het type NRTI is lactische acidose. De hiv-remmers die het meest in verband worden gebracht met deze aandoening, d4T en ddI, worden tegenwoordig zoveel mogelijk vermeden. Maar het kan ook een zeer zeldzame bijwerking zijn van 3TC, abacavir en FTC.

Lactische acidose is een term waarmee een hoog gehalte aan lactaat in het bloed wordt aangegeven. Lactaat is een bijproduct van de verwerking van suiker door het lichaam.

De eerste symptomen van lactische acidose bestaan uit maag-darmklachten, zoals misselijkheid, braken, een opgeblazen gevoel, buikpijn, verlies van eetlust, algehele malaise en moeite met ademhalen. Natuurlijk kunnen deze symptomen ook andere oorzaken hebben, maar het is toch verstandig deze bij je hiv-behandelaar te melden, zodra je hiermee te maken krijgt. Bij mensen met lactische acidose kan de lever opgezwollen en gevoelig zijn. Ook kan het aantal leverenzymen, dat gemeten wordt in een leverfunctietest, uitzonderlijk hoog zijn. Andere aanwijzingen, die door middel van laboratoriumtests aan het licht kunnen komen, zijn onder andere een laag bicarbonaatgehalte, een hoog lactaatgehalte en een verminderde nierfunctie.

Je hiv-behandelaar zal standaard tests uitvoeren om te kijken of er bij jou sprake is van deze zeer zeldzame bijwerking.

In de meeste gevallen is de beste remedie tegen lactische acidose overstappen op andere medicatie.

Pancreatitis

Pancreatitis is de medische term voor een ontsteking van de alvleesklier. Het is een zeer zeldzame bijwerking van hiv-remmers van het type NRTI. De NRTI die het meest met pancreatitis in verband wordt gebracht is ddI. Het gebruik van deze hiv-remmer wordt tegenwoordig zoveel mogelijk vermeden.

Mensen met andere risicofactoren voor pancreatitis, met name mensen die veel alcohol drinken en mensen met een zeer lage CD4-count, lopen een hoger risico op pancreatitis wanneer ze behandeld worden met ddI. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat mensen die ddI gebruiken, terwijl ze behandeld worden tegen hepatitis C, een verhoogd risico lopen op deze ziekte.

Symptomen zijn onder andere misselijkheid, braken en pijn. Deze pijn kan soms zeer ernstig zijn en komt voor in het gebied op de borst waar de ribben samenkomen. De maag kan ook zeer gevoelig zijn en pijn doen als je erin drukt. Als de alvleesklier niet goed meer werkt, is het mogelijk dat voedsel niet meer naar behoren verwerkt wordt, wat kan leiden tot vermagering en diarree. Deze diarree is vaak bleek van kleur en heeft een vieze geur als gevolg van onverteerd vet.

Je hiv-behandelaar test regelmatig je bloed om te kijken of je risico loopt op pancreatitis.

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.