Back to contents

Få kontroll over bivirkningene

Published: 15 November 2010

Bivirkninger kan være irriterende, ubeleilige, plagsomme og noen ganger til og med skremmende. Det kan imidlertid hjelpe å ha visshet om at det ikke er sikkert at du vil komme til å få dem. Det kan også være til hjelp å huske at du kan gjøre noe for å redusere risikoen for bivirkninger i første omgang. Og hvis du først får bivirkninger, så er et nesten alltid noe du kan gjøre med det.

Din holdning til bivirkninger

ET godt utgangspunkt kan være å ha en realistisk holdning til bivirkninger. Selv om det er viktig å erkjenne at HIV-behandling kan forårsake bivirkninger, er det like viktig å godta at:

 • Meningen med HIV-behandling er at du skal bli bedre. Du behøver ikke å holde ut med bivirkninger. Hvis du ikke holder ut med bivirkningene, er det store muligheter for at noe kan gjøres med det.
 • HIV-behandling kan gi deg mulighet til å nå en, mer eller mindre, normal forventet levealder. Hvis du utsetter behandlingsstart fordi du er redd for bivirkninger kan du øke risikoen for å bli syk. Hvis du starter behandling når immunsystemet ditt er svekket, kan du til og med øke risikoen for å få bivirkninger.
 • De fleste bivirkninger er milde, og blir ofte svakere eller helt borte, eller de kan kontrolleres med annen behandling.
 • Anti-HIV-legemidler som er i mest utstrakt bruk i dag forårsaker ikke så alvorlige bivirkninger som tidligere HIV-behandling.
 • Noen bivirkninger kan trygt kontrolleres med annen behandling.

Det er i dag mange forskjellige typer HIV-behandling, og du kan muligens bytte til en behandling som ikke forårsaker de bivirkningene du opplever.

Lær mer om bivirkninger

Hvis du er i ferd med å starte eller eventuelt bytte HIV-behandling vil du være bedre i stand til å velge den mest passende kombinasjonen av legemidler for deg hvis du har kunnskap og bivirkninger som kan oppstås med slike legemidler mot HIV.

Lenger ut i denne brosjyren vil du finne opplysninger om noen av de vanligste behandlingskombinasjonene mot HIV, samt informasjon om bivirkninger som disse legemidlene kan forårsake. Du vil også finne informasjon om hva du kan gjøre med slike bivirkninger.

Snakk om bivirkninger

Det er viktig å snakke med legen eller annet helsepersonell om risikoen for bivirkninger og hvordan de kan påvirke deg. Under slike samtaler er det en god idé å nevne din egen og din families sykehistorie, og diskutere eventuelle punkter angående din livsstil som kan påvirke risikoen for bivirkninger. Det er også en god idé å fortelle fastlegen om eventuelle HIV-legemidler du tar, for å forhindre at han eller hun forskriver et legemiddel som kan forårsake skadelige interaksjoner.

Ting du bør fortelle legen er:

 • Kjente allergier overfor andre legemidler.
 • Andre viktige ting som angår din helse - for eksempel hjerte-, lever- eller nyresykdom, eller psykiske problemer som for eksempel depresjon.
 • Bruk av andre stoffer – med eller uten resept, komplementære midler eller partydop.

Hvis du er bekymret over en spesiell bivirkning bør du snakke med noen i ditt omsorgsteam. De bør være i stand til å gi deg ytterligere opplysninger, og diskutere dine bekymringer med deg. Kanskje de kan anbefale en alternativ behandling, eller foreslå hvordan du kan redusere risiko for eller effekt av bivirkningen.

Legen eller apoteket vil si fra til deg hvis legemidlene du får kan forårsake potensielt farlige bivirkninger, og hvilke symptomer dette medfører. Hvis det er noe du ikke forstår, er det lurt å be om ytterligere informasjon. Du bør få opplysninger om hvem du skal kontakte hvis du tror du opplever potensielt farlige bivirkninger.

Det er sjelden at igangsetting eller bytte av HIV-behandling skjer som et nødstilfelle, og det er svært usannsynlig at du vil måtte ta en veldig rask avgjørelse om slik behandling. Hvis det er mulig, kan det være lurt å sette i gang med behandling på et tidspunkt hvor livet ditt ikke er spesielt stressende på andre områder, slik at du kan gi deg tid til å klare å håndtere eventuelle tidlige bivirkninger du kan komme til å oppleve.

Ditt liv og bivirkninger

Din levemåte kan bidra til å redusere risikoen for å få enkelte bivirkninger, eller til å gjøre dem mindre alvorlige hvis de skulle oppstå.

Igangsetting eller bytte av HIV-behandling vil sannsynligvis være en viktig hendelse i livet ditt, så vær realistisk når det gjelder din evne til å klare å håndtere potensielle bivirkninger. Det er fornuftig ikke å planlegge andre viktige livsendringer samtidig med at du starter eller bytter behandling.

Det er også nyttig å tenke å noen generelle helseregler.

 • Sørg for at du spiser! Og tenk på hva du spiser. Et sunt, velbalansert kosthold er utrolig viktig for helsen generelt. Legen kan muligens henvise deg til en ernæringsfysiolog som kan gi deg råd og informasjon om kosthold.
 • Søvn er veldig viktig for god fysisk og psykisk helse. Hvisdu har problemer med å sove er det godt å vite at du kan få hjelp. Både HIV-legen og fastlegen kan sikkert hjelpe deg her.
 • Like viktig som å ha god fysisk helse er å føle at du klarer å takle både livets opp- og nedturer.
 • Regelmessig mosjon er viktig. Du vil føle deg bedre, og det kan også redusere risikoen for at du vil få enkelte alvorlige sykdommer.
 • Røyking forårsaker mange problemer med helsen, blant andre lungekreft, hjertesykdom og hjerneslag. Ikke begynn å røyke. Prøv å slutte å røyke hvis du allerede gjør det.
 • Hold et øye med hvor mye alkohol du drikker. Hvis du regelmessig drikker flere enn det anbefalte antall enheter, kan det forårsake helseproblemer som lever- og hjertesykdom og hjerneslag.
 • Vær forsiktig med bruk av partydop. Hvis du er bekymret over ditt inntak av enten alkohol eller dop kan det være lurt å nevne det for noen av dine helsearbeidere, eller fastlegen. De vil kunne hjelpe deg.

Endrede erfaringer med bivirkninger

Mange som tar HIV-behandling vil oppleve en eller annen bivirkning på et eller annet tidspunkt. De fleste av disse bivirkningene er imidlertid milde, forbigående, eller de kan behandles.

Det er derfor nyttig å huske på at selv om du opplever bivirkninger som tøffe, eller du er langt nede på grunn av dem, så er det høyst sannsynlig at dette ikke alltid vil være tilfelle.

Det er like viktig å huske på at du ikke behøver å tolerere bivirkninger, eller håndtere dem på egen hånd. Meningen med HIV-behandling er at du skal bli bedre. Hvis du ikke klarer å håndtere en bivirkning kan du alltid snakke med din HIV-lege, sykepleier eller farmasøyt - det er hjelp å få.

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.