Back to contents

Bescherming tegen bijwerkingen

Published: 14 July 2010

Om ervoor te zorgen dat het hiv ophoudt zich te vermenigvuldigen, moet je een combinatie van hiv-remmers gebruiken, die ieder afzonderlijk het hiv-virus op net even een andere manier aanvalt. Deze hiv-remmers zijn zeer effectief in de bestrijding van hiv, maar kunnen ook bijwerkingen veroorzaken.

Niet alleen hiv-remmers veroorzaken bijwerkingen; alle medicatie (inclusief homeopathische middelen, waaronder zogenaamde ‘natuurlijke’ en ‘plantaardige’ geneesmiddelen) kunnen voor bijwerkingen zorgen.

Iedere hiv-remmer die op dit moment gebruikt wordt is eerst jarenlang onderzocht. Dit onderzoek bestond onder meer uit klinisch onderzoek waar honderden en misschien zelfs duizenden mensen met hiv aan deelnamen. Dit onderzoek werd uitgevoerd om vast te stellen of een medicijn effectief is tegen hiv en veilig is te gebruiken. Een geneesmiddel wordt alleen goedgekeurd als de voordelen ervan opwegen tegen de bijwerken.

De meeste bijwerkingen die in klinisch onderzoek naar voren kwamen zijn relatief mild. Het ging hierbij bijvoorbeeld om diarree, zich ziek voelen en hoofdpijn. Bovendien waren ze van tijdelijke aard. Maar ook milde bijwerkingen kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van leven en dus is het belangrijk te weten hoeveel risico je hierop loopt.

In sommige gevallen was er in klinisch onderzoek en andere onderzoeken sprake van meer ernstige bijwerkingen. Een buitengewoon ernstige en zelfs gevaarlijke bijwerking kan zijn een allergische reactie tegen een geneesmiddel. Allergische reacties komen echter vrij zelden voor.

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.